Welkom bij Bloom Praktijken!

Bloom-1-Welkom---auto-HAP---uitsnede-alleen-auto-verkleind-links-voor-tekstDe huisartsenzorg vormt vandaag de dag een flinke uitdaging. De omgang met patiënten wordt complexer en veeleisender. Bovendien maken hoge kwaliteitseisen en samenwerking het organisatorische aspect van het werk steeds belangrijker. Juist daarin staat Bloom Praktijken u graag bij.

Elke praktijk heeft een eigen kleur die ontstaat door de mensen die er werken, door de patiënten, door de geschiedenis van de praktijk. Hierin schuilt de kracht en de energie van de organisatie. Wij proberen deze kracht naar boven te halen om van daaruit verder te bouwen. Professionaliteit is wat ons betreft het zoeken naar mogelijkheden waarin werkplezier samengaat met effectiviteit.

Communiceren vanuit de bedoeling
Als we met elkaar communiceren vanuit de bedoeling van wat we doen, dan verstaan we elkaar. Dat we elkaar niet begrijpen heeft vaak te maken met dat we niet ‘het echte gesprek’ voeren, maar praten over wat we hebben afgesproken of over wat de regels voorschrijven. We zouden onszelf als professional veel vaker de vraag moeten stellen: draagt wat ik nu zeg of doe bij aan de uiteindelijke bedoeling van wat we met elkaar doen?

Bloom Praktijken helpt haar klanten bij het handelen naar hun bedoeling; het "waar doen we het voor" altijd in het vizier te houden. Door vragen te stellen geleid door het perspectief ‘wat wil je als professional voor de patiënt betekenen?’ Door aandacht te hebben voor wat de professional voldoening geeft in plaats van hoe hij/zij kan voldoen aan. Door leidinggevenden uit te dagen meer in gesprek te gaan met de medewerker en te werken aan een gedeelde visie. Door begrippen als vrijheid en verantwoordelijkheid te verhelderen: waarvoor ben je verantwoordelijk en welke verantwoordelijkheden neem je? Hoe geef je als leidinggevende ruimte zonder los te laten?

Bloom Praktijken combineert kennis over huisartsenpraktijken met gedegen kennis over communicatie en organisatie. Het is ons doel om mensen tot bloei te laten komen. Dat start met bewustwording: waarom doe ik wat ik doe en welk effect heeft dat?

U krijgt van ons adviezen op maat. Denk aan een organisatorische verandering of een aanpassing in de werkprocessen. Daarnaast bieden we training en coaching voor al uw medewerkers. Effectief communiceren met elkaar en met patiënten is de basis van elke zorgpraktijk. Onze trainingen geven we bij u 'thuis' in de praktijk.

Bloom Praktijken is een kleine organisatie in een groot netwerk. Persoonlijk contact, ongedwongen samenwerken en humor zijn onze ingrediënten voor een bloeiende praktijk. Zo blijft voor u en voor ons werken een bron van voldoening.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.