Welkom bij Bloom!

Bloom-1-Welkom---auto-HAP---uitsnede-alleen-auto-verkleind-links-voor-tekstCommunicatietrainingen, advies en coaching. Daarvoor bent u als huisartsenpost, maar ook als SEH of ziekenhuis bij ons aan het goede adres.

Alles draait om communicatie
Patiënten voelen zich tegenwoordig vrijer om vragen te stellen en hun wensen kenbaar te maken. Dat kan soms dwingend overkomen. Ga er maar aan staan aan de telefoon! Hoe leid je als triagist het gesprek in goede banen én hoe kom je tot de juiste urgentie? Hoe maak je optimaal gebruik van je eigen natuurlijke communicatiekracht én doe je dat wat nodig is?

Ook onderling draait het om communicatie. Hoe bouw je als professionals een hecht team en houd je goed contact in een organisatie waarin wordt gewerkt in wisselende samenstellingen? Hoe zorg je ervoor dat de overdracht tussen triagisten en artsen veilig en effectief verloopt?

Communiceren vanuit de bedoeling

Als we met elkaar communiceren vanuit de bedoeling van wat we doen, dan verstaan we elkaar. Dat we elkaar niet begrijpen heeft vaak te maken met dat we niet ‘het echte gesprek’ voeren, maar praten over wat we hebben afgesproken of over wat de regels voorschrijven. We zouden onszelf als professional veel vaker de vraag moeten stellen: draagt wat ik nu zeg of doe bij aan de uiteindelijke bedoeling van wat we met elkaar doen?


Bloom helpt haar klanten bij het handelen naar hun bedoeling; het "waar doen we het voor" altijd in het vizier te houden. Door vragen te stellen geleid door het perspectief ‘wat wil je als professional voor de patiënt betekenen?’ Door aandacht te hebben voor wat de professional voldoening geeft in plaats van hoe hij/zij kan voldoen aan. Door leidinggevenden uit te dagen meer in gesprek te gaan met de medewerker en te werken aan een gedeelde visie. Door begrippen als vrijheid en verantwoordelijkheid te verhelderen: waarvoor ben je verantwoordelijk en welke verantwoordelijkheden neem je? Hoe geef je als leidinggevende ruimte zonder los te laten?


Bloom combineert kennis over huisartsenposten met gedegen kennis over communicatie en organisatie. Het is ons doel om mensen tot bloei te laten komen. Dat start met bewustwording: waarom doe ik wat ik doe en welk effect heeft dat?

Een positieve sfeer is essentieel
Alles wat je aandacht geeft groeit! Daarom begint Bloom bij wat iemand al kan of heeft. We benutten ieders kwaliteiten en bouwen die uit. We nemen belemmeringen en weerstanden weg om verborgen talenten aan te boren. Mensen hebben vaak veel kwaliteiten waarvan ze zich niet bewust zijn. Het is inspirerend om deze te ontdekken. Zo ontwikkelen mensen zichzelf. Dat is onze bedoeling!


Bloom heeft sinds de oprichting in 2006 trainingen ontwikkeld die aansluiten bij de opleidingsbehoefte van alle professionals op de huisartsenpost: triagisten, (regie)artsen, leidinggevenden en ondersteunend personeel. Wij zorgen dat onze trainingsprogramma's passen bij de uitdaging waarvoor de post staat. Daarnaast hebben bepaalde thema's onze bijzondere aandacht, zoals samenwerking en urgentiegerichte besluitvorming.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.